*

Ερώτημα Παπαθεοδώρου για την πλημμελή υλοποίηση του προγράμματος κολύμβησης του Υπουργείου στα σχολεία της Πάτρας

Δημοσιεύτηκε: 07/05/2017 - 17:00

Κ.Ο. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΔΗΜ.ΑΡ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΧΑΙΑΣ

Αθήνα, 05/05/2017

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

 

ΘΕΜΑ: «Πλημμελής υλοποίηση του προγράμματος κολύμβησης του Υπουργείου στα σχολεία της Πάτρας»

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 131179/Δ5/8-8-2016 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στην Γ’ Τάξη της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017, ορίστηκε ότι η κολύμβηση θα διδάσκεται υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα σε όλους τους μαθητές της Τρίτης (Γ) τάξης των Δημοτικών Σχολειών της χώρας  και της Τετάρτης (Δ) τάξης σε ειδικές περιπτώσεις. Επίσης, καθορίζεται ότι ο αριθμός των μαθημάτων θα είναι 10 έως 12 εντός της σχολικής χρονιάς και κάθε μάθημα θα υλοποιείται εντός  ενός συνεχομένου διδακτικού δίωρου. Το διδακτικό δίωρο θα περιλαμβάνει το χρόνο μετάβασης των μαθητών/τριων από και προς το χώρο διεξαγωγής του μαθήματος και τη χρονική διάρκεια διδασκαλίας του αντικείμενου.

Στην Πάτρα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του  Συλλόγου ∆ασκάλων και Νηπιαγωγών,δεν επιτεύχθηκε η ομαλή υλοποίηση και ολοκλήρωση του προγράμματος  στα σχολεία της περιοχής. Από την μία πλευρά, σημειώθηκαν καθυστερήσεις στην έναρξη των μαθημάτων για το β’ και γ’ διδακτικό τρίμηνο, με αποτέλεσμα ο αριθμός των μαθημάτων να είναι μικρότερος του προβλεπομένου από την ως άνω εγκύκλιο του Υπουργείου, σε κάποιες περιπτώσεις έως και 40% (αντί για 10 έως 12).

Από την άλλη πλευρά, λόγω δυσκολιών στη μετακίνηση των μαθητών στους χώρους διεξαγωγής του μαθήματος της κολύμβησης, αντί για ένα διδακτικό δίωρο απαιτούνται τέσσερις διδακτικές ώρες. Αυτό προκάλεσε προβλήματα ως προς την εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος των σχολείων καθώς και στην απώλεια πολλών διδακτικών ωρών άλλων μαθημάτων για όσους μαθητές συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ταυτόχρονα, όσοι από τους μαθητές δε συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα, παραμένουν στο σχολείο, με αποτέλεσμα να καθίσταται  ακόμα πιο απαιτητικό το έργο των δασκάλων και δυσεπίτευκτη η αρμονική απασχόληση των μαθητών με άλλες δραστηριότητες.

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Τι προτίθεται να πράξει για τον ανασχεδιασμό αυτού του προγράμματος, ώστε να καταστεί δυνατή και λειτουργική η υλοποίησή του;

2. Ποιος είναι ο  προγραμματισμός για την  αναπλήρωση των ωρών διδασκαλίας άλλων μαθημάτων, οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των δυσλειτουργιών του εν λόγω προγράμματος;

 

 

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ