Η επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους εγκρίθηκε από τη συνέλευση της «Μύλοι Λούλη»

Δημοσιεύτηκε: 14/06/2018 - 14:54

Εγκρίθηκε από τη σημερινή τακτική γενική συνέλευση της «Μύλοι Λούλη ΑΕ» η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.027.216,80 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,06 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
Επίσης, εγκρίθηκε ομόφωνα η ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.027.216,80 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,06 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.
Η συνέλευση των μετόχων παρείχε την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων για την εκτέλεση και υλοποίηση της παρούσας αποφάσεως περί αυξήσεως και μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Σημειώνεται ότι η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την εταιρική χρήση 1.1.2017 – 31.12.2017, σύμφωνα με όσα αποφασίσθηκαν κατά τη διάρκεια της συνέλευσης των μετόχων.
Μ.Τσ.
© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ και παραχωρούνται σε συνδρομητές μόνον για συγκεκριμένη χρήση.

Disclaimer: 

Οι απόψεις του ιστολογίου δεν συμπίπτουν απαραίτητα με το περιεχόμενο του άρθρου.