Η γυναίκα στο στόχαστρο: Ατζέντα 2030 και ισότητα φύλων (ΒΙΝΤΕΟ)

Δημοσιεύτηκε: 16/11/2017 - 21:00

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες απάτες της Νέας Τάξης. Η δήθεν προστασία του γυναικείου φύλου με αποκορύφωμα τον ευκόλως διαχειρίσιμο φεμινισμό, έχει μεταβάλλει ραγδαία τις ανθρώπινες κοινωνίες τις τελευταίες δεκαετίες. 

Αυτά τα ξέρουμε πολύ καλά, μιας και τα βιώνουμε στην καθημερινότητά μας σήμερα. Ωστόσο αυτό που πολλοί δεν ξέρουν, είναι το επόμενο βήμα, το πανούργο σχέδιο της νέας εποχής για τις οικογένειες, τα παιδιά και κατ'επέκταση τις ίδιες τις γυναίκες.

Το μέλλον του γυναικείου φύλου και η ισότητα με το "ισχυρό ανδρικό φύλο", ήταν το κύριο θέμα συζήτησης πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η 39η Γενική Διάσκεψη της Εκπαιδευτικής, Επιστημονικής και Πολιτιστικής Οργάνωσης του Συστήματος του ΟΗΕ με τίτλο «Διακήρυξη για τις Ηθικές Αρχές σε σχέση με την Κλιματική Αλλαγή». 

Οι βασικοί πυλώνες πάνω στους οποίους δομήθηκε το τελικό κείμενο της Διάσκεψης ήταν οι εξής:

-πρόληψη των βλαβών
-προληπτική προσέγγιση
-ισότητα και δικαιοσύνη
-αειφόρος ανάπτυξη
-αλληλεγγύη
-επιστημονική γνώση και ακεραιότητα στη λήψη των αποφάσεων.

"Ανάγκη υιοθέτησης κατάλληλων μέτρων για την αύξηση της γυναικείας συμμετοχής στα κέντρα λήψης αποφάσεων λόγω της ζωτικής σημασίας που αποδίδεται στη συνεισφορά των γυναικών στην αέναη διαδικασία για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη του πλανήτη, καθώς και των δυσανάλογων συνεπειών της κλιματικής αλλαγής προς τις ίδιες σε σχέση με τους άνδρες", αναφέρεται μεταξύ άλλων στο κείμενο που συντάχθηκε.

Τι σχέση μπορεί να έχουν οι βιωσιμότητα του περιβάλλοντος και των ανθρώπινων κοινωνιών κατ'επέκταση, με την ισότητα των φύλων και την ανάδειξη του ρόλου της γυναίκας; 

Στο θεματικό πεδίο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων «Γυναίκες και Περιβάλλον», επικαλούνται μεταξύ άλλων και η Ατζέντα 2030 με τους "Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης", θέτοντας σε πρώτο πλάνο την επικράτηση των "υγιών και βιώσιμων κοινωνιών", όπου άνδρες και γυναίκες θα είναι απολύτως ίσοι.

Βέβαια στους λεγόμενους "Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης" που επικαλούνται στον ΟΗΕ και τη ΓΓΙΦ, αναφέρεται και ο παγκόσμιος έλεγχος γεννήσεων, μία πρακτική η οποία ήδη εφαρμόζεται ανεπίσημα για το...καλό του πλανήτη. 

Ο νέος ρόλος της γυναίκας στις κοινωνίας της νέας εποχής είναι αντίστροφος από αυτόν που επιτάσσει η κοινή λογική προκειμένου να μπορούν να υπάρξουν οικογένειες και συνεπώς να έχουμε αύξηση του πληθυσμού. 

Όλα συνδέονται μεταξύ τους, ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε στην "Ατζέντα 2030", που πλέον έχει αρχίσει και αναφέρεται ακόμη και στο κοινό αβίαστα, καθώς τα σχέδια προχωρούν:

 

ΒΙΝΤΕΟ

ΒΙΝΤΕΟ

 

Του Άρη Δημόπουλου

ΠΗΓΗ