ΜΕΤΑΓΓΡΑΦΕΣ

03/10/2017 - 19:00
Από την Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση για χορήγηση μετεγγραφής σε άλλο πανεπιστήμιο. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής έχει οριστεί η Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017.
 

Εγγραφή στο ΜΕΤΑΓΓΡΑΦΕΣ