Διαπλοκή, ἐξοπλισμοί, προμήθειες καί …ἐκλογές;

Δημοσιεύτηκε: 17/11/2017 - 08:00

Ὅπλα, μίζες, σκάνδαλα, ἐκλογές;
…εἶναι ἡ σειρά τῶν γεγονότων;

Ἡ ῥωσσικὴ ῥῆσις «ἐὰν πυροβολήσῃς τὸ παρελθὸν μὲ πιστόλι, τὸ μέλλον θὰ σὲ ἐκδικηθῆ μὲ κανόνι», φαίνεται νὰ εὑρίσκῃ καὶ πάλι ἐφαρμογὴ στὸ νέο σκάνδαλο ποὺ ἐξέσπασε μὲ τὴν ὑπόθεση πωλήσεως βλημάτων στὴν Σαουδικὴ Ἀραβία.

 

Τὰ πρῶτα σημάδια πανικοῦ ἔκαναν τὴν ἐμφάνισή τους σὲ τηλεοπτικὲς ἐκπομπὲς καὶ τὰ λάθη διαδέχονται τὸ ἕνα τὸ ἄλλο.

Ἐπίσημα ἔγραφα παρουσιάζοντο, τὰ ὁποῖα ὅμως ἀμφισβητοῦνται ἀπὸ τὴν ἀντιπολίτευση.
Ἀλλὰ ἀντὶ ἄλλων, λὲν οἱ γνωρίζοντες.

Τὸ θέμα εἶναι πὼς ὅταν κυβερνήσεις καὶ πολιτικὰ πρόσωπα ἐμπλέκονται σὲ ὑποθέσεις διαφθορᾶς, τότε ἡ πτῶσις τους – εἴτε πραγματικὴ εἴτε ἠθική – εἶναι νομοτελειακή.

Τὸ εἰδαμε στὴν Γαλλία, μὲ τὴν χρηματοδότηση τοῦ Ἐντουᾶρ Μπαλαντῦρ τὸ 1994 ἀπὸ πωλήσεις ὅπλων.
Στὴν περίπτωση τοῦ Χέλμουτ Κόλ, στὴν Γερμανία, ἀλλὰ καὶ στὶς «χορηγίες» του ἀπὸ τὴν Τhyssen Κrupp γιὰ τὴν ἐξαγωγὴ ὅπλων στὴν Σαουδικὴ Ἀραβίια!

Καὶ εἶναι ἤδη βαρειὰ ἡ σκιὰ καὶ ἡ πρόκλησις στὴν συγκυβέρνηση, γιὰ νὰ τὴν βγάλῃ ἀπὸ ἐπάνω της.

Πλέον οἱ ἐξελίξεις θὰ εἶναι ἀνεξέλεγκτες.

Θεοφανάκης Στέφανος

ΠΗΓΗ